Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 10 marca 2009 roku nr 1012 w sprawie wydania opinii do wniosku Prezydenta Miasta Lubina w sprawie przebudowy ulicy Wrocławskiej i ulicy Kopernika w Lubinie.
Data publikacji 16.03.2009
Data na dokumencie/utworzenia 16.03.2009
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR CLXXIX/1012/2009

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 10 marca 2009 r.

 

 

w sprawie wydania opinii do wniosku Prezydenta Miasta Lubina w sprawie przebudowy ulicy Wrocławskiej i ulicy Kopernika w Lubinie.

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 z 2003r. Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 z 2007 r. Nr 173 poz. 1218 z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458) w związku z art. 11 b ustawy z dnia z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 721, Nr 217, poz. 2124 z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 264, poz. 2251 z 2006 r. Nr 220, poz. 1601 z 2007 r. Nr 23, poz. 136 i Nr 112, poz. 767, z 2008 r. Nr 154, poz. 958)) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Wydaje pozytywną opinię do wniosku Prezydenta Miasta Lubina z dnia 29.01.2009 r. dla zadania: Przebudowa ulicy Wrocławskiej i ulicy Kopernika w Lubinie, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
12.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
16.03.2009    Utworzenie dokumentu.