Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 10 marca 2009 roku nr 1003 w sprawie wyrażenia zgody na zakup aparatury medycznej przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Lubinie.
Data publikacji 16.03.2009
Data na dokumencie/utworzenia 16.03.2009
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR CLXXIX/1003/2009

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 10 marca 2009 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na zakup aparatury medycznej przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Lubinie.

     

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, z 2002 r. Nr 23, poz.220 i Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218,   z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Nr 223, poz. 1458) oraz § 4 pkt 1 załącznika do uchwały Nr XXVII/152/08 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie określenia przeznaczenia, standardu i zasad zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Lubinie (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 193, poz. 2173), Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala co następuje:

 

 

§ 1

 

Wyraża zgodę na zakup aparatury medycznej tj. zestawu do prób wysiłkowych z bieżnią o wartości szacunkowej 50 000 zł brutto dla potrzeb Pracowni Diagnostyki Kardiologicznej w Szpitalu im. Jana Jonstona w Lubinie.   

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


 

 

UZASADNIENIE

 

        Zakup specjalistycznej aparatury medycznej ma na celu zwiększenie dostępności do specjalistycznych świadczeń medycznych oraz poprawę jakości usług medycznych. Urządzenie jest konieczne ze względu na eksploatacyjne zużycie obecnego zestawu do prób wysiłkowych Cardiotest /AsCard B612 z 1999 r. oraz w celu odtworzenia majątku trwałego.  

Zgodnie z załącznikiem do uchwały Nr XXVII/152/08 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie określenia przeznaczenia, standardu i zasad zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Lubinie, dyrektor  Zespołu musi uzyskać zgodę Zarządu, jeżeli zakup przekracza kwotę 35 000 zł brutto.

Wobec powyższego zasadne jest podjęcie przedmiotowej uchwały.Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
12.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
16.03.2009    Utworzenie dokumentu.