Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Menu przedmiotowe
  Sposoby załatwiania spraw wg haseł /  Pomoc osobom nieszłyszącym
Tytuł dokumentu INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH
Data publikacji 21.05.2012
Data na dokumencie/utworzenia
Symbol dokumentu
Typ dokumentu Informacja

 
Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się ( Dz. U. 2011 nr 209 poz. 1243), Starostwo Powiatowe Lubinie zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza języka migowego. Osoby trwale lub okresowo mające trudności w komunikowaniu się (osoby głuche lub głuchonieme) mogą skorzystać z pomocy w komunikowaniu się:

1. osobiście zgłaszając się w godzinach pracy starostwa od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00 do pokoju 7 (parter) lub pokoju 113 (I piętro)

2. za pomocą faksu – numer (076) 746-71-16

3. za pomocą poczty elektronicznej na adres: starostwo@powiat-lubin.pl

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016).


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Kacper Snowyda

Rejestr zmian dokumentu
13.03.2014    Edycja dokumentu (Magdalena Śliwa)
21.05.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
21.05.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
21.05.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
21.05.2012    Utworzenie dokumentu. (Kacper Snowyda)