Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 24 lutego 2009 roku nr 986 w sprawie wniosków do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Miasta Lubina.
Data publikacji 02.03.2009
Data na dokumencie/utworzenia 02.03.2009
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR CLXXV/986/2009

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 24 lutego 2009 r.

 

w sprawie wniosków do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Miasta Lubina.

 

Na podstawie art. 32, ust. 1, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z  2001 r. Nr 142 poz.1592;z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 oraz Nr 223, poz. 1458) w związku z art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717; z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492; z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz.880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala co następuje:

 

 

§ 1

 

Nie składa wniosków, które należałoby uwzględnić przy sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina zwanego planem miejscowym Nr 46.

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
12.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
02.03.2009    Utworzenie dokumentu.