Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 24 lutego 2009 roku nr 985 w sprawie wniosków do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Miasta Lubina.
Data publikacji 02.03.2009
Data na dokumencie/utworzenia 02.03.2009
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR CLXXV/985/2009

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 24 lutego 2009 r.

 

w sprawie wniosków do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Miasta Lubina.

 

Na podstawie art. 32, ust. 1, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z  2001 r. Nr 142 poz.1592;z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 oraz Nr 223, poz. 1458) w związku z art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717; z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492; z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz.880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Nie składa wniosków, które należałoby uwzględnić przy sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina dla obszaru ograniczonego drogą krajową  nr 3, granicą planu Nr 24 oraz granicą miasta Lubina, znajdującego się w granicach terenu górniczego „Lubin I” zwanego planem miejscowym Nr 39.

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
20.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
12.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
02.03.2009    Utworzenie dokumentu.