Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 30 sierpnia 2011 r. nr 256 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lubinie za pierwsze półrocze 2011 roku
Data publikacji 31.08.2011
Data na dokumencie/utworzenia 30.08.2011
Symbol dokumentu
Typ dokumentu Uchwała

 

UCHWAŁA NR LV/256/2011

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 30 sierpnia 2011 r.

  

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lubinie za pierwsze półrocze 2011 roku.

  

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 i 4 oraz art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. t.j. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) i art. 266 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146) oraz uchwały Nr XII/106/2011 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu  i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego zespołu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze, Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Przyjmuje informację o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lubinie za pierwsze półrocze 2011 roku, stanowiącą załącznik do uchwały.

 

§ 2

 

Przekazuje informację do Rady Powiatu w Lubinie oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej  we Wrocławiu.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lubinie.

 

UZASADNIENIE

 

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej  w terminie do dnia 31 sierpnia 2011 roku informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za pierwsze półrocze.Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Piotr Denis

Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
05.03.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
31.08.2011    Utworzenie dokumentu. (Piotr Denis)