Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 23 sierpnia 2011 r. nr 253 w sprawie przyznania środków finansowych na realizację Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011 r.
Data publikacji 31.08.2011
Data na dokumencie/utworzenia 23.08.2011
Symbol dokumentu
Typ dokumentu Uchwała

 

UCHWAŁA NR LIV/253/2011
ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE
z dnia 23 sierpnia 2011 r.


w sprawie przyznania środków finansowych na realizację Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011 r.

       

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. tj. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558  i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 i  z 2003 r. Nr  162,  poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759 i z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 24 poz. 124 i 146, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113 ) oraz uchwały Nr LV/359/10 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 28.10.2010 r. w sprawie przyjęcia „ Programu współpracy Powiatu Lubińskiego z organizacjami prowadzącymi działalność o charakterze pożytku publicznego na 2011 r. ” Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:


§1


Przeznacza kwotę 42 080 PLN (słownie : czterdzieści dwa tysiące osiemdziesiąt złotych) na realizację  Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011 r. zgodnie z załącznikiem  do uchwały.


§2


Wykonanie uchwały powierza Departamentowi Organizacji i Kadr – Referat Zarządu.


§3


Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza Staroście Lubińskiemu.


§4


Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Załączniki
-   Zalacznik do uchwały Nr LIV_253_2011.doc (35 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Piotr Denis

Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
05.03.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
31.08.2011    Edycja dokumentu (Piotr Denis)
31.08.2011    Utworzenie dokumentu. (Piotr Denis)