Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 12 sierpnia 2011 r. nr 246 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Lubińskiego
Data publikacji 30.08.2011
Data na dokumencie/utworzenia 12.08.2011
Symbol dokumentu
Typ dokumentu Uchwała

 

UCHWAŁA NR LII/246/2011

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 12 sierpnia 2011 roku

 

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających  na terenie Powiatu Lubińskiego.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592; Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,  Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; Dz.U.z 2003 r.  Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759; Dz.U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; Dz.U. z 2008 r. Nr 181 poz.1111, Nr 223, poz. 1458; Dz.U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146; Dz.U. z 2010 r., Nr 40, poz. 230;ostatnia zmiana: Dz.U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 28 poz.113) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje: 

  

§ 1

 

  1. Przyjmuje   projekt   uchwały  Rady  Powiatu  w  Lubinie  w  sprawie  ustalenia  rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających  na  terenie  Powiatu Lubińskiego.
  2. Projekt uchwały przekazuje do Rady Powiatu w Lubinie.


§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Piotr Denis

Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
12.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
03.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
05.03.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
30.08.2011    Edycja dokumentu (Piotr Denis)
30.08.2011    Utworzenie dokumentu. (Piotr Denis)