Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 12 sierpnia 2011 r. nr 244 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Chróstniku, Chróstnik 60
Data publikacji 30.08.2011
Data na dokumencie/utworzenia 12.08.2011
Symbol dokumentu
Typ dokumentu Uchwała

 

UCHWAŁA Nr LII/244/2011

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 12 sierpnia 2011 r.

 

w sprawie przyjęcia  projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie zmieniającej uchwałę w sprawie  likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Chróstniku, Chróstnik 60.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2  pkt.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2001 r.  Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558,Nr 113,  poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 162,  poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 z 2007 r. Nr 173 poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113 ) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala,  co następuje:

 

§ 1

 

  1. Przyjmuje projekt uchwały Rady Powiatu w Lubinie zmieniającej uchwałę w sprawie  likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Chróstniku, Chróstnik 60.
  2. Przekazuje  projekt  uchwały  do Rady Powiatu w Lubinie.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

Uzasadnienie:


Zmianę zapisów w uchwale Nr XI/92/2011 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Chróstniku, Chróstnik 60 dokonuje się w związku z przekazaniem mienia ruchomego dodatkowym jednostkom oświatowym, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lubiński tj. dla: Zespołu Szkół Specjalnych w Lubinie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej, Powiatowego Centrum Opieki, Wychowania i Adopcji w Ścinawie oraz dla Starostwa Powiatowego w Lubinie.

 Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Piotr Denis

Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
05.03.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
30.08.2011    Utworzenie dokumentu. (Piotr Denis)