Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 12 sierpnia 2011 r. nr 242 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie włączenia Biblioteki Pedagogicznej w Lubinie do Zespołu Szkół Specjalnych w Lubinie
Data publikacji 30.08.2011
Data na dokumencie/utworzenia 12.08.2011
Symbol dokumentu
Typ dokumentu Uchwała

 

UCHWAŁA NR LII /242/2011

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 12 sierpnia 2011r.

 

w sprawie przyjęcia projektu uchwały  Rady Powiatu w Lubinie w sprawie włączenia Biblioteki Pedagogicznej w Lubinie do Zespołu Szkół Specjalnych w Lubinie.

 

Na podstawie art. 32  ust. 2 pkt 1  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

  1. Przyjmuje projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Lubinie  w sprawie włączenia Biblioteki Pedagogicznej w Lubinie do Zespołu Szkół Specjalnych w Lubinie.
  2. Projekt uchwały przekazuje  do  Rady  Powiatu  w  Lubinie.

 

§ 2

 

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem podjęcia.


Uzasadnienie:


Organ prowadzący szkoły na podstawie art.62 ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty może włączyć do zespołu różnego typu szkoły. Biblioteka Pedagogiczna w Lubinie prowadzona jako zadanie zlecone na podstawie porozumienia zawartego w dniu 22 lipca 2005 r. pomiędzy  Województwem Dolnośląskim a Powiatem Lubińskim, po rozwiązaniu z dniem 31 sierpnia 2011 r. (uchwała Nr VI/45/2011 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 11 lutego 2011 r.)  Powiatowego Centrum Edukacji w Lubinie pozostała samodzielną jednostką oświatową. W celu zapewnieniem warunków funkcjonowania biblioteki pedagogicznej oraz realizacji zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty zasadnym jest włączenie jej w strukturę organizacyjną Zespołu Szkół Specjalnych w Lubinie. Biblioteka Pedagogiczna w Lubinie pozostanie w dotychczasowej siedzibie przy ul. Szpakowej 1. Decyzja o włączeniu biblioteki pedagogicznej następuje na zasadzie podpisanego aneksu do porozumienia z Województwem Dolnośląskim.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Piotr Denis

Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
05.03.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
30.08.2011    Edycja dokumentu (Piotr Denis)
30.08.2011    Utworzenie dokumentu. (Piotr Denis)