Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 12 sierpnia 2011 r. nr 238 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie na realizację zadań wynikających z „Programu współpracy Powiatu Lubińskiego z organizacjami prowadzącymi działalność o charakterze pożytku publicznego na 2011 r.”
Data publikacji 30.08.2011
Data na dokumencie/utworzenia 12.08.2011
Symbol dokumentu
Typ dokumentu Uchwała

 

UCHWAŁA NR LII/238/2011

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 12 sierpnia 2011 r.

 

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie na realizację zadań wynikających z „Programu współpracy Powiatu Lubińskiego z organizacjami prowadzącymi działalność o charakterze pożytku publicznego na  2011 r.”

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie   powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214, poz.1806    i z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055 Nr 167, poz.1759 i z 2007 r. Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458,  z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 24 poz. 124 i 146. Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113) art. 15 ust. 2a,2b,2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536, z 2011 r. Nr 112, poz. 654) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§1

 

1.  Powołuje komisję konkursową do opiniowania ofert w otwartym konkursie na realizację zadań wynikających z „Programu współpracy Powiatu Lubińskiego z organizacjami prowadzącymi działalność o charakterze pożytku publicznego na 2011 r.”, w składzie :


  • Małgorzata Życzkowska-Czesak-Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w Lubinie,
  • Ewa Seta-Doradca
  • Barbara Skórzewska-przedstawiciel organizacji pozarządowych,
  • Piotr Socha-przedstawiciel organizacji pozarządowych,
  • Barbara Danek-Główny specjalista Departamentu Organizacji i Kadr

 

2.  Komisja Konkursowa przedłoży Zarządowi Powiatu w Lubinie protokół z  przeprowadzonych czynności zawierający opinię o złożonych ofertach.

 

§2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uzasadnienie:

 

W ramach współpracy Powiatu Lubińskiego z organizacjami pozarządowymi ogłoszony został konkurs ofert na realizację zadań publicznych (uchwała nr XLVI/227/2011 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 19 lipca 2011 r.) W związku z powyższym konieczne jest powołanie komisji konkursowej do opiniowania ofert.

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w skład komisji konkursowej, oprócz przedstawicieli organu wykonawczego, wchodzą osoby reprezentujące organizacje pozarządowe (art. 15 ust. 2 ww. ustawy).Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Piotr Denis

Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
05.03.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
30.08.2011    Edycja dokumentu (Piotr Denis)
30.08.2011    Edycja dokumentu (Piotr Denis)
30.08.2011    Utworzenie dokumentu. (Piotr Denis)