Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 4 sierpnia 2011 r. nr 235 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Powiatowego Centrum Opieki, Wychowania i Adopcji w Ścinawie
Data publikacji 30.08.2011
Data na dokumencie/utworzenia 04.08.2011
Symbol dokumentu
Typ dokumentu Uchwała

 

UCHWAŁA NR L/235/2011

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 4 sierpnia 2011 r.

 

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Powiatowego Centrum Opieki, Wychowania i Adopcji w Ścinawie.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1


Z dniem 04 sierpnia 2011 r. powierza się Panu Rafałowi Kucharskiemu pełnienie obowiązków Dyrektora Powiatowego Centrum Opieki, Wychowania i Adopcji w Ścinawie do czasu zatrudnienia na stanowisko dyrektora osoby wyłonionej w drodze konkursu.

 

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Wicestaroście.

 

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Piotr Denis

Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
05.03.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
30.08.2011    Utworzenie dokumentu. (Piotr Denis)