Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 21 lipca 2011 r. nr 230 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lubińskiego na 2011 r.
Data publikacji 22.07.2011
Data na dokumencie/utworzenia 22.07.2011
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 
  UCHWAŁA NR XLVII/230/2011
ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE
z dnia 21 lipca 2011 r.
 
w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lubińskiego na 2011 r.
 
 
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157,  poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675), Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1
 
1. Przyjmuje projekt uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lubińskiego na 2011 r., w treści jak w załączniku do uchwały.
2.    Projekt uchwały przekazuje do Rady Powiatu w Lubinie.
 
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Krystian Wan

Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
05.03.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
10.08.2011    Edycja dokumentu (Beata Michalik)
22.07.2011    Edycja dokumentu (Krystian Wan)
22.07.2011    Edycja dokumentu (Krystian Wan)
22.07.2011    Utworzenie dokumentu. (Krystian Wan)