Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 19 lipca 2011 r. nr 229 w sprawie uchylenia uchwały
Data publikacji 21.07.2011
Data na dokumencie/utworzenia 21.07.2011
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR XLVI/229/2011

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 19 lipca 2011 r.

 

w sprawie uchylenia uchwały.

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Uchyla uchwałę Nr XLV/226/2011 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 12 lipca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia czynności likwidatora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lubinie.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Krystian Wan

Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
05.03.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
10.08.2011    Edycja dokumentu (Beata Michalik)
10.08.2011    Edycja dokumentu (Beata Michalik)
21.07.2011    Edycja dokumentu (Krystian Wan)
21.07.2011    Edycja dokumentu (Krystian Wan)
21.07.2011    Utworzenie dokumentu. (Krystian Wan)