Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 19 lipca 2011 r. nr 228 w sprawie rozpatrzenia żądania do usunięcia naruszenia prawa
Data publikacji 21.07.2011
Data na dokumencie/utworzenia 21.07.2011
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR XLVI/ 228/2011

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 19 lipca 2011 r.

 

w sprawie rozpatrzenia żądania do usunięcia naruszenia prawa

 

Na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Odmawia się uwzględnienia, jako nieuzasadnionego żądania uchylenia uchwały nr XL/213/2011 Zarządu Powiatu w Lubinie w sprawie zatwierdzenia wyników konkursu, unieważnienia konkursu oraz przeprowadzenia ponownego postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Przyjaciół Dzieci w Szklarach Górnych.

 

§ 2

 

Uzasadnienie odmowy stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 3

 

Zobowiązuje się Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Lubinie do powiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi poprzez przesłanie odpisu niniejszej uchwały.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Krystian Wan

Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
05.03.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
10.08.2011    Edycja dokumentu (Beata Michalik)
21.07.2011    Edycja dokumentu (Krystian Wan)
21.07.2011    Utworzenie dokumentu. (Krystian Wan)