Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 12 Lipca 2011 r. nr 226 zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia czynności likwidatora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lubinie
Data publikacji 13.07.2011
Data na dokumencie/utworzenia 13.07.2011
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR XLV/226/2011

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 12 lipca 2011 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia czynności likwidatora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lubinie.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) oraz uchwały Nr XII/99/2011 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie likwidacji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lubinie, Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

W uchwale Nr XLII/217/2011 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie powierzenia czynności likwidatora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lubinie wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „Likwidator w imieniu Zespołu Opieki Zdrowotnej  nie może bez zgody Zarządu Powiatu w Lubinie zaciągać nowych zobowiązań przekraczających kwotę 100 tys. zł”.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

 

              W związku z uchwałą Nr XII/99/2011 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie likwidacji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lubinie, Zarząd Powiatu w Lubinie powierzył czynności likwidatorowi.Ze względu na specyficzną działalność Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lubinie polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych ratujących zdrowie i życie pacjentów  zachodzi konieczność zapewnienia bieżącej działalności zespołu.Z uwagi na powyższe należy uzupełnić zakres powierzonych czynności likwidatorowi Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lubinie.

 Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Krystian Wan

Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
11.08.2011    Edycja dokumentu (Beata Michalik)
11.08.2011    Edycja dokumentu (Beata Michalik)
10.08.2011    Edycja dokumentu (Beata Michalik)
13.07.2011    Edycja dokumentu (Krystian Wan)
13.07.2011    Edycja dokumentu (Krystian Wan)
13.07.2011    Edycja dokumentu (Krystian Wan)
13.07.2011    Edycja dokumentu (Krystian Wan)
13.07.2011    Edycja dokumentu (Krystian Wan)
13.07.2011    Edycja dokumentu (Krystian Wan)
13.07.2011    Utworzenie dokumentu. (Krystian Wan)