Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 14 czerwca 2011 r. nr 214 w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora szkoły
Data publikacji 16.06.2011
Data na dokumencie/utworzenia 14.06.2011
Symbol dokumentu
Typ dokumentu Uchwała

 

UCHWAŁA NR XL/214 /2011

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 14 czerwca 2011 r.

 

w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora szkoły.

 

Na podstawie art. 36a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705 z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991 oraz z 2011 r.Nr 106, poz. 622 i Nr 112, poz. 654)  i § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60,poz. 373) w zw. z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113) Zarząd Powiatu w Lubinie postanawia, co następuje:

 

§ 1

 

Zatwierdza się konkurs na dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej ogłoszony i przeprowadzony na podstawie uchwały Zarządu Powiatu w Lubinie nr  XXXIX/206/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie:

 

Na podstawie § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej. (Dz. U. z 2010 r., Nr 60, poz. 373) organ prowadzący publiczne przedszkole, publiczną szkołę lub publiczną placówkę zatwierdza konkurs albo unieważnia konkurs i zarządza ponowne jego przeprowadzenie w razie stwierdzenia:

1.     nieuzasadnionego niedopuszczenia kandydata do postępowania konkursowego;

2.     przeprowadzenia przez komisję postępowania konkursowego bez wymaganego udziału 2/3 jej członków;

3.     naruszenia tajności głosowania, z zastrzeżeniem § 4 ust. 1;

4.     innych nieprawidłowości, które mogły mieć wpływ na wynik konkursu.

Zarząd Powiatu w Lubinie po zapoznaniu się z dokumentacją konkursową zatwierdził konkurs.

 



Komentarz:
Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Piotr Denis

Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
05.03.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
11.08.2011    Edycja dokumentu (Beata Michalik)
11.08.2011    Edycja dokumentu (Beata Michalik)
16.06.2011    Edycja dokumentu (Piotr Denis)
16.06.2011    Edycja dokumentu (Piotr Denis)
16.06.2011    Edycja dokumentu (Piotr Denis)
16.06.2011    Utworzenie dokumentu. (Piotr Denis)