Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 7 czerwca 2011 r. nr 201 w w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubińskiego na lata 2011 – 2030
Data publikacji 15.06.2011
Data na dokumencie/utworzenia 07.06.2011
Symbol dokumentu
Typ dokumentu Uchwała

 

UCHWAŁA NR XXXIX/201/2011

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 7 czerwca 2011 r.

 

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubińskiego na lata 2011 – 2030.

 

         Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568,  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157,  poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675), Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala co następuje:


§ 1

 

1.  Przyjmuje projekt uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubińskiego na lata 2011– 2030, w treści jak w załączniku do uchwały.

2.   Projekt uchwały przekazuje do Rady Powiatu w Lubinie.

 

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Piotr Denis

Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
05.03.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
15.06.2011    Edycja dokumentu (Piotr Denis)
15.06.2011    Utworzenie dokumentu. (Piotr Denis)