Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 31 maja 2011 r. nr 196 w sprawie cofnięcia upoważnienia.
Data publikacji 02.06.2011
Data na dokumencie/utworzenia 02.06.2011
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/196/2011

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 31 maja 2011 r.

 

w sprawie cofnięcia upoważnienia.

 

Na podstawie art. 21 ust. 1a w związku z art. 19 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXII/170/2011 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 27 kwietnia 2011 r. Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Zarząd Powiatu w Lubinie cofa z dniem 01 czerwca 2011 r. upoważnienie Panu Henrykowi Krupie – Zastępcy Dyrektora ds. Inwestycji i Rozwoju Zarządu Dróg Powiatowych w Lubinie udzielone uchwałą Nr XXX/170/2011 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie udzielenia upoważnienia.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uzasadnienie

 

            W celu realizacji uchwały Nr XI/96/2011 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 26 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lubinie, Zarząd Powiatu w Lubinie cofa upoważnienie Panu Henrykowi Krupie – Zastępcy Dyrektora ds. Inwestycji i Rozwoju Zarządu Dróg Powiatowych w Lubinie udzielone uchwałą Nr XXX/170/2011 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie udzielenia upoważnienia.

            Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały w proponowanym brzmieniu jest uzasadnione.

Uchwała nie rodzi skutków finansowych.

 Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Beata Michalik

Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
05.03.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
02.06.2011    Edycja dokumentu (Beata Michalik)
02.06.2011    Utworzenie dokumentu. (Beata Michalik)