Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 31 maja 2011 r. nr 194 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie, oddawanie w najem, dzierżawę i użytkowanie nieruchomości Powiatu Lubińskiego.
Data publikacji 01.06.2011
Data na dokumencie/utworzenia 01.06.2011
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/194/2011

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 31 maja 2011 r.

 

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie, oddawanie w najem, dzierżawę i użytkowanie nieruchomości Powiatu Lubińskiego.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z  2001 r. Nr 142 poz. 1592 z  2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62  poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 z 2007 r. Nr 173 poz. 1218 z  2008 Nr 1111 poz. 180, Nr 223 poz. 1458 z 2009 r. Nr 92 poz. 753 z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675) i art. 25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651, Nr 106 poz. 675, Nr 143 poz. 963, Nr 155 poz. 1043, Nr 197 poz. 1307, Nr 200 poz. 1323) oraz § 3 ust. 1, § 8 ust. 2, § 28 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 z 2009 r. Nr 55, poz. 450) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

powołuje się Komisję przetargową w składzie:

1.   Tomasz Rosik - Przewodniczący Komisji

2.   Joanna Krajewska -Niemczyk - Zastępca Przewodniczącego Komisji

3.   Kamila Kupczyńska  - Członek Komisji

4.   Dorota Lenczuk - Członek Komisji

5.   Renata Tymczuk - Członek Komisji

6.   Gabriela Żurek - Członek Komisji

7.   Jadwiga Nowak - Członek Komisji

 

§ 2

 

Zadaniem Komisji będzie przeprowadzanie przetargów oraz rokowań na zbycie, oddawanie w najem, dzierżawę i użytkowanie nieruchomości Powiatu Lubińskiego

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uzasadnienie

 

 

Zarząd Powiatu w Lubinie gospodaruje mieniem stanowiącym własność Powiatu Lubińskiego stosownie do zapisów art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz art. 25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

W związku z planowanym rozdysponowaniem nieruchomości stanowiących własność Powiatu Lubińskiego zaszła konieczność powołania Komisji przetargowej w trybie § 3 ust. 1 i § 8 ust. 2, § 28 ust. 1 rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Uchwała nie rodzi skutków finansowych.

 Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Beata Michalik

Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
05.03.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
01.06.2011    Utworzenie dokumentu. (Beata Michalik)