Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 26 maja 2011 r. nr 189 w sprawie przyjęcia treści aktu założycielskiego Regionalnego Centrum Zdrowia Spółki z o.o.
Data publikacji 01.06.2011
Data na dokumencie/utworzenia 01.06.2011
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

 

UCHWAŁA NR XXXVII/189/2011

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 26 maja 2011 r.


w sprawie przyjęcia treści aktu założycielskiego Regionalnego Centrum Zdrowia Spółki z o.o.

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. (Dz. U.  z 2011 r. Nr 45 poz. 236) o gospodarce komunalnej w związku z uchwałą Nr IX/76/2011 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie utworzenia przez Powiat Lubiński spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Przyjmuje treść aktu założycielskiego spółki pod nazwą Regionalne Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lubinie – według załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się dwóm członkom zarządu.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. (Dz. U. z 2011 Nr 45 poz. 236) o gospodarce komunalnej w związku z uchwałą Nr IX/76/2011 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie utworzenia przez Powiat Lubiński spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie przyjmuje się treść aktu założycielskiego spółki pod nazwą Regionalne Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lubinie.Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Beata Michalik

Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
05.03.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
01.06.2011    Utworzenie dokumentu. (Beata Michalik)