Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 19 maja 2011 r. nr 182 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lubinie.
Data publikacji 20.05.2011
Data na dokumencie/utworzenia 20.05.2011
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR XXXV/182/2011

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 19 maja 2011 r.

 

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lubinie.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r.  Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173,poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 75, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 24, poz. 124 i 146, Nr 40, poz. 230 Nr 106, poz. 675)  Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1.  Przyjmuje projekt uchwały Rady Powiatu w Lubinie zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lubinie.

2.   Przekazuje projekt uchwały do Rady Powiatu w Lubinie.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Beata Michalik

Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
05.03.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
20.05.2011    Edycja dokumentu (Beata Michalik)
20.05.2011    Edycja dokumentu (Beata Michalik)
20.05.2011    Utworzenie dokumentu. (Beata Michalik)