Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 27 kwietnia 2011 r. nr 170 w sprawie udzielenia upoważnienia.
Data publikacji 04.05.2011
Data na dokumencie/utworzenia
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR XXXII/170/2011

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 27 kwietnia 2011 r.

 

w sprawie udzielenia upoważnienia.

 

Na podstawie art. 21 ust. 1a w związku z art. 19 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Z dniem 27 kwietnia 2011 r. upoważnia Pana Henryka Krupę – Zastępcę Dyrektora ds. Inwestycji i Rozwoju Zarządu Dróg Powiatowych w Lubinie do prowadzenia w imieniu Zarządu Powiatu w Lubinie spraw z zakresu określonego w art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, w tym w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

 

            Zgodnie z art. 21 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Zarządca drogi może upoważnić pracowników odpowiednio: urzędu marszałkowskiego, starostwa, urzędu miasta lub gminy albo pracowników jednostki organizacyjnej będącej zarządem drogi, do załatwiania spraw w jego imieniu, w ustalonym zakresie, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych.

            Czynności wymienione w projekcie uchwały należą do kompetencji Zarządu Powiatu.

Podjęcie uchwały nie rodzi skutków finansowych.

 Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Beata Michalik

Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
05.03.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
12.05.2011    Edycja dokumentu (Beata Michalik)
12.05.2011    Edycja dokumentu (Beata Michalik)
12.05.2011    Edycja dokumentu (Beata Michalik)
12.05.2011    Edycja dokumentu (Beata Michalik)
12.05.2011    Edycja dokumentu (Beata Michalik)
04.05.2011    Utworzenie dokumentu. (Beata Michalik)