Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 19 kwietnia 2011 r. nr 157 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Chróstniku, Chróstnik 60.
Data publikacji 04.05.2011
Data na dokumencie/utworzenia
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR XXX/157/2011

ZARZĄD POWIATU W LUBINIE

z dnia 19 kwietnia 2011 r.

 

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Chróstniku, Chróstnik 60.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ((Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1.   Przyjmuje projekt uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Chróstniku, Chróstnik 60.

2.   Projekt uchwały przekazuje do Rady Powiatu w Lubinie.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Beata Michalik

Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
05.03.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
12.05.2011    Edycja dokumentu (Beata Michalik)
04.05.2011    Utworzenie dokumentu. (Beata Michalik)