Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 15 kwietnia 2011 r. nr 154 w sprawie cofnięcia upoważnienia.
Data publikacji 04.05.2011
Data na dokumencie/utworzenia
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR XXIX/154/2011

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 15 kwietnia 2011 r.

 

w sprawie cofnięcia upoważnienia.

 

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz uchwały Nr XXVI/142/2011 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 05 kwietnia 2011 r. w sprawie powierzenia czynności likwidatora Zarządu Dróg Powiatowych w Lubinie, Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Zarząd Powiatu w Lubinie cofa z dniem 18 kwietnia 2011 r. upoważnienie Panu Piotrowi Kosatce – p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lubinie udzielone uchwałą Nr XXVI/142/2011 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 05 kwietnia 2011 r. do realizacji czynności związanych z likwidacją Zarządu Dróg Powiatowych w Lubinie.

 

§ 2

 

Traci moc uchwała Nr XXVI/142/2011 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 05 kwietnia 2011 r. w sprawie powierzenia czynności likwidatora Zarządu Dróg Powiatowych w Lubinie.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza Sekretarzowi Powiatu.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Beata Michalik

Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
05.03.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
12.05.2011    Edycja dokumentu (Beata Michalik)
12.05.2011    Edycja dokumentu (Beata Michalik)
04.05.2011    Utworzenie dokumentu. (Beata Michalik)