Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 11 kwietnia 2011 r. nr 148 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Powiatowego Centrum Opieki, Wychowania i Adopcji w Ścinawie
Data publikacji 21.04.2011
Data na dokumencie/utworzenia 21.04.2011
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR XXVIII/148/2011

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 11 kwietnia 2011 r.

 

 

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Powiatowego Centrum Opieki, Wychowania i Adopcji w Ścinawie

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558 i Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568  z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, z 2007 r. Nr 173 poz. 1218,  z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz.1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230) oraz art. 112 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, Nr 202, poz. 1551, Nr 157 poz.1241, Nr 219 poz. 1706, Nr 221 poz. 1738, Nr 65 poz. 554, z 2010 r. Nr 28 poz.146, Nr 40 poz. 229, Nr 81 poz. 527, Nr 125 poz. 842) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Z dniem 11 kwietnia 2011 r. powierza się Pani Joannie Klaczko pełnienie obowiązków Dyrektora Powiatowego Centrum Opieki, Wychowania i Adopcji w Ścinawie do czasu zatrudnienia na stanowisko dyrektora osoby wyłonionej w drodze konkursu.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Lubińskiemu.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

 

 

W zawiązku ze zwolnieniem Dyrektora Powiatowego Centrum Opieki, Wychowania i Adopcji w Ścinawie Pani Joanny Bałasz, w celu zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania placówki, zachodzi konieczność powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Powiatowego Centrum Opieki, Wychowania i Adopcji w Ścinawie innemu pracownikowi do czasu zatrudnienia dyrektora wyłonionego w drodze konkursu.

 Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Beata Michalik

Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
05.03.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.05.2011    Edycja dokumentu (Beata Michalik)
21.04.2011    Utworzenie dokumentu. (Beata Michalik)