Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 5 kwietnia 2011 r. nr 141 w sprawie uchylenia uchwały.
Data publikacji 21.04.2011
Data na dokumencie/utworzenia 21.04.2011
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR XXVI/141//2011

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 5 kwietnia 2011 r.

 

w sprawie uchylenia uchwały.

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Uchyla uchwałę Nr XLV/254/2003 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 17 września 2003 r.
w sprawie ustalenia opłat za wykonywanie usług związanych z kserowaniem.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  

Uzasadnienie

 

            W związku z przygotowywaniem projektu zarządzenia Starosty Lubińskiego w sprawie uaktualnienia opłat za wykonywanie usług związanych z kserowaniem w Starostwie Powiatowym w Lubinie, zachodzi konieczność uchylenia uchwały Nr XLV/254/2003 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 17 września 2003 r. w sprawie ustalenia opłat za wykonywanie usług związanych z kserowaniem.

 Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Beata Michalik

Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
05.03.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.05.2011    Edycja dokumentu (Beata Michalik)
21.04.2011    Utworzenie dokumentu. (Beata Michalik)