Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 21 marca 2011 r. nr 130 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Dolnośląskiego o wyrażenie zgody na odstąpienie od odwołania darowizny nieruchomości położonej w Lubinie.
Data publikacji 04.04.2011
Data na dokumencie/utworzenia 04.04.2011
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR XXIII/130/2011

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 21 marca 2011 r.

 

 

w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Dolnośląskiego o wyrażenie zgody na odstąpienie od odwołania darowizny nieruchomości położonej w Lubinie.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z  2001 r. Nr 142 poz. 1592 z  2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 z 2007 r. Nr 173 poz. 1218 z  2008 Nr 1111 poz. 180, Nr 223 poz. 1458 z 2009 r. Nr 92 poz. 753 z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675) i art. 25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651, Nr 106 poz. 675, Nr 143 poz. 963, Nr 155 poz. 1043, Nr 197 poz. 1307, Nr 200 poz. 1323) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Postanawia wystąpić z wnioskiem do Wojewody Dolnośląskiego o wyrażenie zgody na odstąpienie od odwołania darowizny nieruchomości zabudowanej budynkiem administracyjnym, położonej w obrębie 5 miasta Lubina, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 318 dla której Sąd Rejonowy w Lubinie prowadzi księgę wieczystą nr LE1U/00040342/5. Przedmiotowa nieruchomość została darowana dla Powiatu Lubińskiego z przeznaczeniem na siedzibę Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uzasadnienie 

 

Starosta Lubiński oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lubinie występowali z wnioskami o środki finansowe na remont budynku przy ul. Odrodzenia nr 30 w Lubinie. Zgodnie z dokumentacją projektową koszt realizacji całego zadania wyceniono
na kwotę 2 800 000 zł.  Pozyskano jedynie kwotę 42 000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

 Brak środków finansowych uniemożliwia przystosowanie budynku położonego przy ul. Odrodzenia nr 30 w Lubinie na siedzibę Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Do dzisiaj powiat poniósł wydatki związane z remontem w kwocie 141 340,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej, na roboty termomodernizacyjne i remontowe dla budynku przy ul. Odrodzenia nr 30 w Lubinie oraz na wymianę stolarki okiennej na poziomie parteru w tymże budynku.

Koszt utrzymania nieużytkowanej nieruchomości jest duży. Tylko w 2010 roku wydatki poniesione na utrzymanie nieruchomości wyniosły ok. 29 000 zł. Wydatki dotyczyły m.in. opłat za energię i gaz, podatek od nieruchomości, monitoring, porządkowanie terenu oraz obsługę kotłowni.

Ponadto w wyniku reorganizacji Starostwa Powiatowego w Lubinie zaplanowano przeniesienie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej do siedziby Starostwa.

Wniosek do Wojewody o wyrażenie zgody na odstąpienie od odwołania darowizny jest zasadny z uwagi na możliwość zbycia nieruchomości i odzyskania  poniesionych wydatków, co nie pozostaje bez znaczenia dla sytuacji finansowej Powiatu Lubińskiego.

 

 

 

 Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Beata Michalik

Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
05.03.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
18.05.2011    Edycja dokumentu (Beata Michalik)
04.04.2011    Edycja dokumentu (Beata Michalik)
04.04.2011    Utworzenie dokumentu. (Beata Michalik)