Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 15 marca 2011 r. nr 116 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Miejskiej Lubin nieruchomości stanowiących własność Powiatu Lubińskiego położonych w Lubinie.
Data publikacji 04.04.2011
Data na dokumencie/utworzenia 04.04.2011
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR XXI/116/2011

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 15 marca 2011 r.

 

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Miejskiej Lubin nieruchomości stanowiących własność Powiatu Lubińskiego położonych w Lubinie przy ul. Szpakowej 1.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

§ 1

 

1.    Przyjmuje projekt uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie wyrażenia zgody
na zbycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Miejskiej Lubin nieruchomości stanowiących własność Powiatu Lubińskiego położonych w Lubinie przy ul. Szpakowej 1 oznaczonych jako działka nr 172/8 o pow. 1,7037 ha i nr 173/14 o pow. 0,0695 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Lubinie prowadzona jest księga wieczysta nr LE1U/00032417/3 oraz działka nr 172/7 o pow. 0,4551 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Lubinie prowadzona jest księga wieczysta nr LE1U/00064126/9.

2.    Przekazuje projekt uchwały do Rady Powiatu w Lubinie.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Beata Michalik

Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
05.03.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
18.05.2011    Edycja dokumentu (Beata Michalik)
04.04.2011    Utworzenie dokumentu. (Beata Michalik)