Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 14 marca 2011 r. nr 106 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa w Zespole Opieki Zdrowotnej w Lubinie
Data publikacji 29.03.2011
Data na dokumencie/utworzenia 14.03.2011
Symbol dokumentu
Typ dokumentu Uchwała

 

UCHWAŁA NR XXI/106/2011

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE
z dnia 14 marca 2011 r.

 

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa w Zespole Opieki Zdrowotnej w Lubinie. 

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. t.j. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806,  z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r.  Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) art. 44 a ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. tj. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240, Nr 181, poz. 1290,  z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 234, poz. 1570, z 2009 r.  Nr 19, poz. 100, Nr 76, poz. 641, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241, Nr 219 poz. 1707, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 107, poz. 679, Nr 230, poz. 1507) § 2 ust. 1 i § 9 pkt 1 rozporządzenia  Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, składu komisji konkursowej oraz ramowego regulaminu przeprowadzania konkursu (Dz. U. Nr 115, poz. 749, z 2000 r. Nr 45, poz. 530) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Powołuje komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa w Zespole Opieki Zdrowotnej w Lubinie w składzie:

 1. Agnieszka Sośnicka przedstawiciel podmiotu, który utworzył zakład Przewodniczący komisji konkursowej.
 2. Dorota Matławska przedstawiciel  podmiotu, który utworzył zakład – członek.
 3. Jadwiga Musiał   przedstawiciel podmiotu, który utworzył zakład – członek.
 4. Rafał Koronkiewicz   przedstawiciel  podmiotu, który utworzył zakład – członek.
 5. Ireneusz Kulczyński   przedstawiciel podmiotu, który utworzył zakład – członek.
 6. Zbigniew Łamiński  – przedstawiciel podmiotu, który utworzył zakład – członek.
 7. Ryszard Kępa – przedstawiciel Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu członek.
 8. Urszula Olechowska – przedstawiciel Dolnośląskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu – członek.
 9. Bogusława Grabowska – przedstawiciel Organizacji Międzyzakładowej Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego „Solidarność” Pracowników Służby Zdrowia w Lubinie członek.
 10. Anna Szałaj – przedstawiciel Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Lubinie członek.
 11. Alicja Bąk – przedstawiciel Międzyzakładowej Organizacji Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Lubinie – członek.
 12. Remigiusz Sikora – przedstawiciel Oddziału Terenowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy przy ZOZ w Lubinie – członek.
 13. Tymoteusz Myrda – przedstawiciel Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Lubinie.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

 

 

W związku z rozwiązaniem umowy o pracę przez zastępcę dyrektora do spraw lecznictwa w Zespole Opieki Zdrowotnej w Lubinie zachodzi konieczność powołania komisji konkursowej celem wyłonienia kandydata na to stanowisko. Zgodnie z art. 44 a ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, na stanowisko zastępcy kierownika zakładu w zakładzie, w którym kierownik nie jest lekarzem należy przeprowadzić konkurs. Konkurs przeprowadza komisja konkursowa powołana przez podmiot, który utworzył zakład.        

 Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Piotr Denis

Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
05.03.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
29.03.2011    Utworzenie dokumentu. (Piotr Denis)