Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 14 marca 2011 r. nr 105 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie za rok 2010.
Data publikacji 29.03.2011
Data na dokumencie/utworzenia 14.03.2011
Symbol dokumentu
Typ dokumentu Uchwała

 

UCHWAŁA NR XXI/105/2011

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 14 marca 2011 r.

 

w sprawie przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie za rok 2010.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167 poz. 1759, z 2007r. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

               

§ 1


  1. Przyjmuje projekt uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie za rok 2010.
  2. Przekazuje projekt uchwały do Rady Powiatu w Lubinie.


 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie

 

Zgodnie z art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) do zadań zarządu powiatu należy przygotowywanie projektów uchwał rady powiatu. Projekt uchwały Rady Powiatu stanowi realizację obowiązku wynikającego z art. 112 ust. 12 ustawy o pomocy społecznej.

Sprawozdanie zawiera informacje o sposobie realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie zadań z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

Do sprawozdania został załączony wykaz potrzeb z zakresu pomocy społecznej zgodnie z kierunkami rozwoju polityki społecznej określonej w „Powiatowej Strategii rozwiązywania problemów społecznych w powiecie lubińskim na lata 2011 - 2015”,  w zakresie:

  1. Tworzenie zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych.
  2. Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób z zaburzeniami psychicznymi.

Powiatowe Centrum nie zakłada zwiększenia wydatków budżetowych w związku z realizacją wykazanych potrzeb.

 

 

 

 Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Piotr Denis

Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
05.03.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
18.05.2011    Edycja dokumentu (Beata Michalik)
29.03.2011    Utworzenie dokumentu. (Piotr Denis)