Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 15 lutego 2011 r. nr 82 w sprawie w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa w Zespole Opieki Zdrowotnej w Lubinie
Data publikacji 24.03.2011
Data na dokumencie/utworzenia 15.02.2011
Symbol dokumentu
Typ dokumentu Uchwała

 

      UCHWAŁA NR XVI/82/2011

         ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE
                z dnia 15 lutego 2011 r.

 

 w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa w Zespole Opieki Zdrowotnej w Lubinie.


 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. t.j. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z pózn. zm.) art. 44 a ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. tj. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z pózn. zm.) oraz § 9 pkt 1 rozporządzenia  Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, składu komisji konkursowej oraz ramowego regulaminu przeprowadzania konkursu (Dz. U. Nr 115, poz. 749, z pózn. zm.) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1


 

Postanawia przeprowadzić konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa w Zespole Opieki Zdrowotnej w Lubinie.

 

 § 2

 

W skład komisji konkursowej wchodzić będą:

  1.  od trzech do sześciu przedstawicieli podmiotu, który utworzył zakład  (w tym przynajmniej jeden lekarz),
  2. przedstawiciel Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu,  
  3. przedstawiciel Dolnośląskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu,
  4. przedstawiciel Organizacji Międzyzakładowej Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego „Solidarność” Pracowników Służby Zdrowia w Lubinie,
  5. przedstawiciel Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Lubinie,  
  6. przedstawiciel Międzyzakładowej Organizacji Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Lubinie,
  7. przedstawiciel Oddziału Terenowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy przy ZOZ w Lubinie,
  8. przedstawiciel Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Lubinie. 
§ 3
 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

    UZASADNIENIE


W związku z rozwiązaniem umowy o pracę przez zastępcę dyrektora do spraw lecznictwa w Zespole Opieki Zdrowotnej w Lubinie zachodzi konieczność przeprowadzenia konkursu na wyżej wymienione stanowisko. Zgodnie z art. 44 a ust. 1 ustawy z dnia  30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, na stanowisko zastępcy kierownika zakładu w zakładzie, w którym kierownik nie jest lekarzem należy przeprowadzić konkurs.        Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Piotr Denis

Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
05.03.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
18.05.2011    Edycja dokumentu (Beata Michalik)
24.03.2011    Utworzenie dokumentu. (Piotr Denis)