Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 3 lutego 2009 roku nr 949 w sprawie zawarcia umowy o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu Hostelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej.
Data publikacji 05.02.2009
Data na dokumencie/utworzenia 05.02.2009
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR CLXXI/949/2009

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 3 lutego 2009 r.

 

 

w sprawie zawarcia umowy o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu Hostelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

 

 

            Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558,   Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Wyraża zgodę na zawarcie umowy ze Stowarzyszeniem MONAR Dom Samotnych Matek z Dziećmi w Ścinawie o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu Hostelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej, stanowiącej załącznik do uchwały.

 

 

§ 2

 

Upoważnia Małgorzatę Drygas – Majkę Starostę Lubińskiego oraz Piotra Czekajło Wicestarostę do podpisania umowy.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uzasadnienie

 

 

            W dniu 20 listopada 2008 r. został ogłoszony konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu Hostelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

W wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru oferty złożonej przez Stowarzyszenie MONAR Dom Samotnych Matek z Dziećmi w Ścinawie.

            Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.) podmiot przyjmujący zlecenie realizacji zadania zobowiązuje się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie o realizację zadania, a organ zlecający realizację zadania do przekazania określonych środków finansowych w formie dotacji. Załączniki
1.   SIWZ.doc (145.5 KB)
2.   SIWZ zalaczniki.doc (59 KB)
3.   PROJEKT UMOWY ZDP-IV-2009.doc (87.5 KB)
4.   SST D-05.03.17 - grysami i emulsją.doc (101.5 KB)
5.   SST D-M 00.00.00 - wymagania ogólne.doc (180.5 KB)
6.   Wykaz dróg powiatowych.doc (91 KB)
7.   Wykaz dróg wojewódzkich.doc (35 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
20.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
12.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
05.02.2009    Utworzenie dokumentu.