Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 8 lutego 2011 r. nr 76 w sprawie pokrycia kosztów.
Data publikacji 24.02.2011
Data na dokumencie/utworzenia 22.02.2011
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 
UCHWAŁA NR XV/76/2011
ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE
z dnia 8 lutego 2011 r.


w sprawie pokrycia kosztów.

Na podstawie art.32 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym(Dz.U. tj. z 2001r. Nr 142 poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 i  z 2003r. Nr 162,  poz. 1568  i z 2004r. Nr  102, poz. 1055, Nr 167, poz.1759 i z 2007r. Nr 173, poz.1218  oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 z 2010 r. Nr 24 poz. 124 i 146. Nr 106 poz. 675)  Zarząd   Powiatu   w  Lubinie    uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża zgodę na pokrycie kosztów organizacji Międzyszkolnego Festiwalu Piosenki Francuskiej, realizowanego 30 marca 2011 r. przez I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Lubinie, do wysokości  4 000 PLN (sł : cztery  tysiące zł).
Źródło finansowania: Dział 801 – Oświata i wychowanie,
Rozdział 80195 – Pozostała działalność, § 4300   

§ 2


Wykonanie uchwały powierza Departamentowi Edukacji i Spraw Społecznych.

 
§ 3

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie:

Zgodnie z uchwałą nr IV/34/2011 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lubińskiego na rok 2011 zabezpieczono środki finansowe na realizację Międzyszkolnego Festiwalu Piosenki Francuskiej, do wysokości: 4000 PLN ( Dział 801 – Oświata i wychowanie, Rozdział 80195 – Pozostała działalność, § 4300).


 Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Rafał Piwowarczyk

Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
05.03.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
18.05.2011    Edycja dokumentu (Beata Michalik)
18.05.2011    Edycja dokumentu (Beata Michalik)
24.02.2011    Edycja dokumentu (Rafał Piwowarczyk)
24.02.2011    Utworzenie dokumentu. (Rafał Piwowarczyk)