Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 3 lutego 2011 r. nr 67 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie zamiaru likwidacji Ośrodka Doradztwa Metodycznego Nauczycieli w Lubinie.
Data publikacji 24.02.2011
Data na dokumencie/utworzenia 22.02.2011
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 
UCHWAŁA NR XIV/67/2011
ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE
z dnia 03 lutego 2011 r.


w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie zamiaru likwidacji Ośrodka Doradztwa Metodycznego Nauczycieli w Lubinie.

Na podstawie art. 32  ust. 2 pkt 1  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje projekt uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie zamiaru likwidacji Ośrodka Doradztwa Metodycznego Nauczycieli w Lubinie.
2. Projekt uchwały przekazuje do Rady Powiatu w Lubinie.


§ 2

Traci moc uchwała Nr XIII/60/2011 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 01 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie zamiaru likwidacji Powiatowego Centrum Edukacji w Lubinie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Rafał Piwowarczyk

Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
05.03.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
18.05.2011    Edycja dokumentu (Beata Michalik)
18.05.2011    Edycja dokumentu (Beata Michalik)
18.05.2011    Edycja dokumentu (Beata Michalik)
24.02.2011    Utworzenie dokumentu. (Rafał Piwowarczyk)