Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 28 grudnia 2010 r. nr 36 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka w Raszówce.
Data publikacji 04.01.2011
Data na dokumencie/utworzenia 04.01.2011
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR VII/36/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 28 grudnia 2010 r.

 

 

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie zmieniającej uchwałę   w sprawie nadania Statutu  Rodzinnemu Domowi Dziecka w Raszówce.

 

 

            Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,   Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806,  z 2003r. Nr 162, poz. 1568,  z 2004. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241,  z 2010r. nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) Zarząd Powiatu  w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1. Przyjmuje projekt uchwały Rady Powiatu w Lubinie zmieniającej Uchwałę Nr  L/339/06 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 29 czerwca 2006r.w sprawie nadania Statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Raszówce.

2. Przekazuje projekt uchwały do Rady Powiatu w Lubinie.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 Uzasadnienie

 

Zgodnie z obecnie brzmiącym § 2 ust. 1 Statutu, do Rodzinnego Domu Dziecka w Raszówce mogły być przyjmowane dzieci powyżej 3 roku życia. Ogranicza to możliwość przyjmowania młodszych dzieci.

 Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Beata Michalik

Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
05.03.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
18.05.2011    Edycja dokumentu (Beata Michalik)
04.01.2011    Utworzenie dokumentu. (Beata Michalik)