Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 21 grudnia 2010 r. nr 28 w sprawie wyrażenia zgody na zakup wyposażenia przez Warsztat Terapii Zajęciowej „Akademia Życia” Stowarzyszenia „Dać Nadzieję” w Lubinie.
Data publikacji 04.01.2011
Data na dokumencie/utworzenia 04.01.2011
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR V/28/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 21 grudnia 2010 r.

 

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na zakup wyposażenia przez Warsztat Terapii Zajęciowej „Akademia Życia” Stowarzyszenia „Dać Nadzieję” w Lubinie.

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz.1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759 z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) oraz § 19 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. Nr 63, poz. 587) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1.      Wyraża zgodę na zakup przez Warsztat Terapii Zajęciowej „Akademia Życia” Stowarzyszenia „Dać Nadzieję” w Lubinie dodatkowego wyposażenia w ramach 3% środków Funduszu PFRON przeznaczonych na pokrycie rocznych kosztów działalności warsztatu.

 

2.      Wykaz dodatkowego wyposażenia stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik nr 1

do uchwały Nr V/28/2010

      Zarządu Powiatu w Lubinie

  z dnia 21 grudnia 2010 r.

 

         

 

Dodatkowe wyposażenie:

1.      Odkurzacz,

2.      Wyrzynarka do drewna,

3.      Materace,

4.      Zasilacz do keyboardu (organy),

5.      Krzesło,

6.      Monitor,

7.      Odtwarzacz DVD,

8.      Deska do prasowania.

  

 

UZASADNIENIE

 

W związku z wnioskiem Stowarzyszenia „Dać Nadzieję” w Lubinie dotyczącym wyrażenia zgody na zakup do Warsztatu Terapii Zajęciowej „Akademia Życia” odkurzacza, wyrzynarki do drewna, materacy, zasilacza do keyboardu (organy), krzesła, monitora, odtwarzacza DVD, deski do prasowania konieczna jest zgoda powiatu na zakup ww. wyposażenia zgodnie z § 19 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracyi Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Beata Michalik

Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
05.03.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
18.05.2011    Edycja dokumentu (Beata Michalik)
18.05.2011    Edycja dokumentu (Beata Michalik)
04.01.2011    Edycja dokumentu (Beata Michalik)
04.01.2011    Utworzenie dokumentu. (Beata Michalik)