Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 8 grudnia 2010 r. nr 22 w sprawie uchylenia uchwały Nr CCCVI/1681/2010 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 5 października 2010 r.
Data publikacji 04.01.2011
Data na dokumencie/utworzenia 04.01.2011
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR IV/22/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 08 grudnia 2010 r.

 

w  sprawie uchylenia uchwały Nr CCCVI/1681/2010  Zarządu  Powiatu w Lubinie z dnia 5 października 2010 r.

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

§1

 

Uchyla uchwałę Nr CCCVI/1681/2010 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 5 października 2010 r. w sprawie udzielenia upoważnienia następującym osobom:

1.  Janowi Raduchowskiemu - Dyrektorowi Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,

2. Joannie   Krajewskiej-Niemczyk   -   Z-cy   Dyrektora   Wydziału   Geodezji,   Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,

3. Magdalenie Wojewodzie - Inspektorowi   w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,

4. Renacie Tymczuk - Podinspektorowi w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

do przejmowania - przekazywania, w imieniu Zarządu Powiatu w Lubinie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Lubińskiego.

 

§2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

. Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Beata Michalik

Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
05.03.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
18.05.2011    Edycja dokumentu (Beata Michalik)
04.01.2011    Utworzenie dokumentu. (Beata Michalik)