Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 8 grudnia 2010 r. nr 21 w sprawie uchylenia uchwały Nr CCLXXXV/1565/2010 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 15 czerwca 2010 r.
Data publikacji 04.01.2011
Data na dokumencie/utworzenia 04.01.2011
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR IV/21/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 08 grudnia 2010 r.

 

w sprawie uchylenia uchwały Nr CCLXXXV/1565/2010 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 15 czerwca 2010 r.

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 106, poz. 675) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§1

 

Uchyla uchwałę Nr CCLXXXV/1565/2010 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Janowi Raduchowskiemu - Dyrektorowi Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami do dokonywania wpisów w książce obiektu budowlanego - budynku położonego w Lubinie przy ul. Odrodzenia nr 30, stanowiącego własność Powiatu Lubińskiego.

 

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Beata Michalik

Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
05.03.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
18.05.2011    Edycja dokumentu (Beata Michalik)
04.01.2011    Utworzenie dokumentu. (Beata Michalik)