Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 8 grudnia 2010 r. nr 14 w sprawie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lubinie.
Data publikacji 04.01.2011
Data na dokumencie/utworzenia 04.01.2011
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR IV/14/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 08 grudnia 2010 r.

 

w  sprawie zaopiniowania  projektu  uchwały  Rady  Powiatu w  Lubinie w  sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lubinie.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§1

 

1.  Pozytywnie opiniuje projekt uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lubinie.

2.  Projekt uchwały przekazuje do Rady Powiatu w Lubinie.

 

§2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Załączniki
-   załącznik do uchwały nr 14.pdf (349.82 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Beata Michalik

Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
05.03.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
18.05.2011    Edycja dokumentu (Beata Michalik)
18.05.2011    Edycja dokumentu (Beata Michalik)
04.01.2011    Edycja dokumentu (Beata Michalik)
04.01.2011    Dodano załącznik "-" (Beata Michalik)
04.01.2011    Utworzenie dokumentu. (Beata Michalik)