Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 8 grudnia 2010 r. nr 8 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie ustalenia liczby stałych komisji Rady Powiatu w Lubinie.
Data publikacji 28.12.2010
Data na dokumencie/utworzenia 28.12.2010
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR IV/8/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 08 grudnia 2010 r.

 

w  sprawie zaopiniowania  projektu  uchwały  Rady  Powiatu w  Lubinie w  sprawie ustalenia liczby stałych komisji Rady Powiatu w Lubinie.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 106, poz. 675) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§1

 

1. Pozytywnie opiniuje projekt uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie ustalenia liczby stałych komisji Rady Powiatu w Lubinie.

2.  Projekt uchwały przekazuje do Rady Powiatu w Lubinie.

 

§2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Załączniki
1.   załącznik do uchwały nr 8.pdf (392.03 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Rafał Piwowarczyk

Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
05.03.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
18.05.2011    Edycja dokumentu (Beata Michalik)
28.12.2010    Edycja dokumentu (Rafał Piwowarczyk)
28.12.2010    Utworzenie dokumentu. (Rafał Piwowarczyk)