Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 2 grudnia 2010 r. nr 5 w sprawie udzielenia upoważnienia.
Data publikacji 16.12.2010
Data na dokumencie/utworzenia 16.12.2010
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR II/5/2010

ZARZĄDU POWIATU  W LUBINIE

z dnia 2 grudnia 2010 r.

 

w sprawie udzielenia upoważnienia.

 

Na podstawie art. 21 ust. 1a w związku z art. 19 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 i Nr 23, poz. 136, nr 192 poz. 1381, z 2008 r.  Nr 54, poz. 326, nr 218, poz. 1391, nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr  19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 675) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Upoważnia Pana Piotra Kosatkę – p.o. dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lubinie do załatwiania w imieniu Zarządu Powiatu w Lubinie spraw z zakresu określonego w art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, w tym w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument Rafał Piwowarczyk

Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
18.05.2011    Edycja dokumentu (Beata Michalik)
16.12.2010    Utworzenie dokumentu. (Rafał Piwowarczyk)