Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 2 grudnia 2010 r. nr 3 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lubinie.
Data publikacji 16.12.2010
Data na dokumencie/utworzenia 16.12.2010
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR II/3/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 2 grudnia 2010 r.

 

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lubinie.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 24, poz. 124 i 146, Nr 106, poz. 675) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1. Z dniem 02 grudnia 2010 r. powierza Panu Piotrowi Kosatce pełnienie obowiązków dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lubinie.

 2. Pan Piotr Kosatka pełnić będzie obowiązki dyrektora do czasu powierzenia stanowiska dyrektora osobie wyłonionej w drodze konkursu.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza Staroście Lubińskiemu.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument Rafał Piwowarczyk

Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
18.05.2011    Edycja dokumentu (Beata Michalik)
16.12.2010    Utworzenie dokumentu. (Rafał Piwowarczyk)