Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 23 listopada 2010 r. nr 1736 w sprawie wyrażenia zgody.
Data publikacji 03.12.2010
Data na dokumencie/utworzenia 03.12.2010
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR CCCXVII/1736/2010

ZARZĄDU POWIATU  W LUBINIE

z dnia 23 listopada 2010 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody.

 

            Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym     (Dz. U. tekst jednolity z 2001 r. Nr 142, poz.1592; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558;     Nr 113, poz.984; Nr153, poz.1271; Nr 200, poz.1688; Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055 z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, 2008 r. Nr 180, poz. 1111 Nr 223, poz. 1458, Nr 98, poz. 817, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28,  poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr  106, poz. 675) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala co następuje:

 

§ 1

Wyraża zgodę na podpisanie aneksu nr 1 do porozumienia  z dnia 22 lipca 2005 roku, zawartego między Województwem Dolnośląskim a Powiatem Lubińskim, dotyczącego przekazania, jako zadania powierzonego, prowadzenia Biblioteki Pedagogicznej w Lubnie, stanowiącego załącznik do uchwały.    

§ 2

Upoważnia Małgorzatę Drygas-Majkę Starostę Lubińskiego i Ryszarda Kabata Członka Zarządu, przy kontrasygnacie Ireny Sikorskiej Skarbnika Powiatu, do podpisania aneksu określonego w § 1.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza Ryszardowi Kabatowi Członkowi Zarządu.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument Krzysztof Sienkiewicz

Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
03.12.2010    Utworzenie dokumentu. (Krzysztof Sienkiewicz)