Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 26 października 2010 r. nr 1716 w sprawie zaopiniowania aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lubin na lata 2010 – 2013 z uwzględnieniem lat 2014 – 2017.
Data publikacji 03.12.2010
Data na dokumencie/utworzenia 03.12.2010
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR CCCX/1716/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE
z dnia 26 października 2010 r.

 

w sprawie zaopiniowania aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lubin na lata 2010 – 2013 z uwzględnieniem lat 2014 – 2017.

 

            Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675), oraz art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145 i Nr 40, poz. 227) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

Zaopiniować pozytywnie aktualizację Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lubin na lata 2010 – 2013 z uwzględnieniem lat 2014 – 2017 z następującymi uwagami i wnioskami:

1.      należy usunąć zapisy mówiące o przedsięwzięciach planowanych do realizacji na terenach miejskich w Gminie Lubin,

2.      skorygować zapisy mówiące o przedsięwzięciach planowanych do realizacji pod nazwą „Sprzątanie świata – Polska 2009, uwzględniając lata na które jest opracowywany przedmiotowy „Program Ochrony Środowiska...”.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

 

Zgodnie z oraz art. 17 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) projekty programów ochrony środowiska podlegają zaopiniowaniu przez organ wykonawczy powiatu – w przypadku projektów gminnych programów ochrony środowiska. W związku z powyższym aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lubin na lata 2010 – 2013 z uwzględnieniem lat 2014 – 2017 podlega zaopiniowaniu przez Zarząd Powiatu Lubińskiego.Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument Krzysztof Sienkiewicz

Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
03.12.2010    Utworzenie dokumentu. (Krzysztof Sienkiewicz)