Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 19 października 2010 r. nr 1706 w sprawie udzielenia upoważnienia.
Data publikacji 01.12.2010
Data na dokumencie/utworzenia 01.12.2010
Symbol dokumentu
Typ dokumentu Uchwała

 

UCHWAŁA NR CCCIX/1706/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 19 października 2010 r.

 

w sprawie udzielenia upoważnienia.

 

Na podstawie art. 21 ust. 1a w związku z art. 19 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 i Nr 23, poz. 136, nr 192 poz. 1381, z 2008 r.  Nr 54, poz. 326, nr 218, poz. 1391, nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr  19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 675) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

Upoważnia Panią Renatę Napieralską – Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lubinie do załatwiania w imieniu Zarządu Powiatu w Lubinie spraw z zakresu określonego w art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, w tym w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach.

 

§ 2

Traci moc uchwała Nr LXXXIV/457/2007 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie udzielenia upoważnienia.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 7 października 2010 r.Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument Krzysztof Sienkiewicz

Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
01.12.2010    Utworzenie dokumentu. (Krzysztof Sienkiewicz)