Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 29 stycznia 2009 roku nr 947 w sprawie udzielenia upoważnienia.
Data publikacji 02.02.2009
Data na dokumencie/utworzenia 02.02.2009
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR CLXX/947/2009

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 29 stycznia 2009 r.

 

w sprawie udzielenia upoważnienia.

 

            Na podstawie  art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r.  Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 Nr 167, poz. 1759, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz.1111) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Upoważnia się Panią Renatę Napieralską – p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych  w Lubinie, do podpisania w imieniu Powiatu Lubińskiego, składania oświadczeń woli  w imieniu Powiatu Lubińskiego, w szczególności do reprezentowania beneficjenta w składaniu propozycji wniosków do Bazy Projektów Systemowej oraz składania wniosków o dotacje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Dolnego Śląska na lata 2007 – 2013 na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa dróg powiatowych nr 1230D ul. Piłsudskiego i nr 1190D ul. Leśna w Lubinie” i zaciągania zobowiązań dotyczących przedmiotowego zadania  do kwoty: 26.555.281 zł.

 

 

§ 2

 

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Mirosławowi Gojdziowi Członkowi Zarządu, Zastępcy Starosty ds. Promocji i Infrastruktury Drogowej.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
20.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
12.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
02.02.2009    Utworzenie dokumentu.