Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 12 października 2010 r. nr 1698 w sprawie wyrażenia zgody na zakup aparatury medycznej przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Lubinie.
Data publikacji 25.10.2010
Data na dokumencie/utworzenia 25.10.2010
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR CCCVII/1698/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 12 października 2010 r.

 

 

 w sprawie wyrażenia zgody na zakup aparatury medycznej przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Lubinie.

     

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, z 2002 r. Nr 23, poz.220 i Nr 62, poz.558,     Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218,   z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) oraz § 4 pkt 1 załącznika do uchwały Nr XXVII/152/08 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie określenia przeznaczenia, standardu i zasad zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Lubinie (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 193, poz. 2173), Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Wyraża zgodę na zakup aparatury medycznej tj. ultrasonografu o wartości szacunkowej 140 000 zł brutto na doposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Szpitalu im. Jana Jonstona w Lubinie.   

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

                                                                                                                                                                    Wobec powyższego zachodzi konieczność

Zakup ultrasonografu ma na celu doposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz rozszerzenie zakresu i poprawę jakości usług medycznych.

Zgodnie z załącznikiem do uchwały Nr XXVII/152/08 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie określenia przeznaczenia, standardu i zasad zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego przez Zespół Opieki Zdrowotnej  w Lubinie, dyrektor  Zespołu musi uzyskać zgodę Zarządu, jeżeli zakup przekracza kwotę 35 000 zł brutto. Natomiast w przypadku gdy zakup przekracza 100 000,00 zł za pojedyncze urządzenie Dyrektor musi uzyskać opinię Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Lubinie.

Wobec powyższego zakup ultrasonografu został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną przy ZOZ w Lubinie Uchwałą Nr 14/2010 z dnia 27 września 2010 r.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Lubinie otrzymał na ten cel środki finansowe z Gminy Polkowice w wysokości 40 000 zł, z Powiatu Polkowickiego w wysokości 50 000 zł, z Gminy Rudna w wysokości 50 000 zł.   

 Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument Krzysztof Sienkiewicz

Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
25.10.2010    Utworzenie dokumentu. (Krzysztof Sienkiewicz)