Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 5 października 2010 r. nr 1686 zmieniająca uchwałę w sprawie wszczęcia postępowania o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym w celu budowy i prowadzenia Hali Widowiskowo-Sportowej w Lubinie.
Data publikacji 25.10.2010
Data na dokumencie/utworzenia 25.10.2010
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

 

UCHWAŁA NR CCCVI/1686/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 5 października 2010 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie wszczęcia postępowania o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym w celu budowy i prowadzenia Hali Widowiskowo-Sportowej w Lubinie.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 75, z 2010 r. Nr 24, poz. 124 i 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

W uchwale Nr CCXCIII/1614/2010 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie wszczęcia postępowania o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym w celu budowy i prowadzenia Hali Widowiskowo-Sportowej w Lubinie wprowadza się następującą zmianę:

- § 3 otrzymuje nowe brzmienie: „Powołuje Komisję do przeprowadzenia postępowania                      w sprawie zawarcia umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym w następującym składzie:

1.      Przewodniczący                          - Krzysztof Wojciechowski

2.      Sekretarz                                    - Marta Kuczyńska

3.      Członek                                      - Magdalena Pieńko

4.      Członek                                      - Dawid Maciejewski - Kancelaria Prawna LEXTRA

5.      Członek                                      - Karolina Jaś - Kancelaria Prawna LEXTRA”.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument Krzysztof Sienkiewicz

Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
25.10.2010    Utworzenie dokumentu. (Krzysztof Sienkiewicz)