Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lubinie
   
 
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 7 września 2010 r. nr 1650 w sprawie zawarcia umowy na sfinansowanie wyjazdów zagranicznych uczniów Zespołu Szkół Nr 1 Technikum Nr 1 im. prof. Bolesława Krupińskiego w Lubinie w ramach projektu pn. „Wirtualne Międzynarodowe Przedsiębiorstwo-droga rozwoju umiejętności zawodowych”.
Data publikacji 05.10.2010
Data na dokumencie/utworzenia 05.10.2010
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

UCHWAŁA NR  CCC/ 1650/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 7 września  2010 r.

w  sprawie  zawarcia umowy na sfinansowanie wyjazdów zagranicznych uczniów Zespołu Szkół Nr 1 Technikum Nr 1 im. prof. Bolesława Krupińskiego w Lubinie w ramach projektu pn. „Wirtualne Międzynarodowe Przedsiębiorstwo-droga rozwoju umiejętności zawodowych”.                                                   

      

 

       Na podstawie art. 6 ust.1 oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,   Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568,   z 2004 r.  Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz  z 2008 r.  Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92,  poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) Zarząd Powiatu  w  Lubinie  uchwala,  co następuje: 

 

§ 1

 

Wyraża zgodę na zawarcie umowy nr 2010-1-PT1-COM06-05055 4 pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie”  a Powiatem Lubińskim w sprawie przyjęcia dofinansowania maksymalnie w kwocie  20 000 € (słownie: dwadzieścia tysięcy euro) z przeznaczeniem na zorganizowanie co najmniej 24 wyjazdów zagranicznych dla uczniów Zespołu Szkół Nr 1 Technikum Nr 1 im. prof. Bolesława Krupińskiego w Lubinie, stanowiącej załącznik do uchwały w ramach projektu pn. „Wirtualne Międzynarodowe Przedsiębiorstwo-droga rozwoju umiejętności zawodowych”.                                                 

 

§ 2

 

Upoważnia Małgorzatę Drygas-Majkę Starostę Lubińskiego i Ryszarda Kabata Członka Zarządu do podpisania umowy określonej w § 1.

                                                                            § 3

 

Realizację podpisanej umowy powierza Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1   im. prof. Bolesława Krupińskiego w Lubinie.

                                                                            § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
13.04.2012    Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)
05.10.2010    Utworzenie dokumentu.